KRUŽNI TOK PULA

PROJEKTI / KRUŽNI TOK PULA

KRUŽNI TOK PULA

Realizacija, Pula, 2017.

Konceptom uređenja kružnog toka, površine 15.000m2, valorizira se integralni pristup kojim se riješavanje oborinske odvodnje, hortikulturno uređenje, arhitektonsko rješenje te rješavanje dekorativne rasvjete unutarnjih površina raskrižja sagledavaju kao dijelovi cijeline. Na taj način se najproblematičniji aspekti lokacije kao što su oborinska odvodnja, problem održavanja, vizualnog zagađenja u okolnom prostoru, problem identiteta i održivost sustava koriste kao glavni pokretači projekta i osnova za njegov koncept.

Predloženi koncept sastoji se od tri funkcionalna prstena koji svaki u svom dijelu rješava određeni zadani problem u prostoru. Prvi funkcionalni prsten formira se u pojasu širine 10m uz sami kolni rub kružnog toka te se kroz njega riješava oborinska odvodnja putem sistema kišnog vrta. Drugi funkcionalni prsten čine tri osnovna elementa koja su u funkciji riješavanja prostornog zagađenja, rješavaju pitanje održavanja, te daju identitet projektu.

Ta tri elementa su: nasip, prsten od 340 čeličnih štapova, te sustav vodene maglice sa rasvjetom. Sva ta tri elementa su također u suglasju i zajedno tvore jednu prostornu zavjesu koja kontinuirano prati liniju kružnog toka i mjenja vizuru promatrača koji se kreće prema kružnom toku, ali i duž njega. Ta se vizura konstantno mijenja obzirom da je nasip postavljen u nagibu tako da i čelični štapovi koji su postavljeni po njegovom perimetru a pritom mijenjajući konstantno svoj nagib također utječu na takvu vrlo dinamičnu, a opet «mekanu» formu koja se neprestano mijenja duž cijelog kružnog toka, te omogućava nesmetano odvijanje prometa.

Programirani rasvjetni sustav osvjetljava vodenu maglicu, štapove i zelenu površinu nasipa. Osvjetljena vodena maglica koja se pojavljuje u noćnim satima iz prstena štapova pojačava čitanje autonomne forme sveobuhvatnog sustava, njegov identitet i prepoznatljivost, te stvara osjećaj jedne efemerne vodene strukture koja dematerijalizira cijeli prsten. Nasip je prekinut samo u sjevernom dijelu gdje je smješten ulaz/izlaz servisne ceste za održavanje unutrašnje centralne retencije i kišnog vrta koji su ujedno i treći funkcionalni prsten predloženog rješenja.

Meteorološka stanica kontrolira brzinu vjetra i prirodne oborine te aktivira ili deaktivira sustav stvaranja vodene magle dok se rasvjeta putem kompjuterskog programa prilagođava tim uvjetima.

Hortikulturno uređenje sva tri prstena komplementarno se nastavlja i upotpunjuje cijeli oblikovni koncept, te se njime također poboljšavaju mikroklimatski uvjeti i povećava biološka raznolikost na lokaciji. U vrijeme prije izgradnje prometnica, na projektnoj lokaciji je bilo polje makova koji su uneseni u projektno rješenje u obliku skulpturalnog rasvjetnog stupa kao dekorativnog elementa.