GRADSKI BAZENI PULA

PROJEKTI / GRADSKI BAZENI PULA

GRADSKI BAZENI PULA

Realizacija, Pula, 2018.

Zgrada gradskih bazena nalazi se na području naselja Veruda u Puli, preciznije u sklopu postojećeg sportsko rekreacijskog centra Veruda koji uključuje nogometni stadion sa atletskom stazom, vanjska igrališta za mali nogomet, odbojku i košarku, Dom sportova Mate Parlov te otvoreno boćalište i Boćarski dom.

Bazen koristi postojeću prostornu denivelaciju između ulice Veruda i stadiona u funkciji organizacije zadanog programa. Bazenska dvorana sa svim potrebnim pomoćnim prostorijama je smještena na pristupnoj razini glavnog ulaza, dok je u suterenu smještena kompletna tehnička etaža sa svim instalacijama. Tehnička etaža koristi postojeći gospodarski pristup na nivou susjedne sportske dvorane. Ispred same bazenske dvorane smješteno je parkiralište sa pristupnim trgom koje je većom skalinadom povezano sa ulicom Veruda na čijem se nivou formira još jedan pristupni trg.

U sklopu ulaznog hola nalazi se i ugostiteljski sadržaj koji ima svoju terasu prema trgu. Bazenska dvorana ima također vanjsku terasu prema stadionu i podijeljena je u dva dijela.

Prvi dio je glavna bazenska dvorana sa bazenom dimenzija 34x25m, te drugi dio koji je odvojen staklenom stijenom zbog različitog temperaturnog režima grijanja i u njemu je smješten multifunkcionalni bazen dimenzija 10x25m sa dijelom za neplivače i dijelom za osobe s posebnim potrebama, te manji bazen za djecu.

Iznad ulaznog hola smještena je fitness dvorana sa pogledom prema pristupnom trgu te prema glavnoj bazenskoj dvorani. Od dodatnih sadržaja u sklopu bazena nalazi se i sauna koja je smještena na razini bazenske dvorane i pristupa joj se direktno sa bazena. Sa razine ulice Veruda omogućen je direktan pristup na tribine bazena, te manjoj multifunkcionalnoj dvorani.

Građevina je tretmanom volumena i pročelja zatvorena na istočnim rubovima, poluotvorena na pristupnim zapadnim i južnim pročeljem, te se kompletno otvara na sjever prema zelenoj plohi stadiona i omogućava ugodno difuzno svjetlo koje je pogodno za sportske aktivnosti. Arhitektonski element nadstrešnice također slijedi tu prostornu logiku te oblikuje i natkriva otvorene javne prostore oko građevine.